Evidence smluv a objednávek příspěvkových organizací města Rosice

Katalog smluv slouží k evidenci smluv a objednávek příspěvkových organizací města Rosice.

Pro zvýšení transparentnosti nákupů jsou všechny objednávky, smlouvy a faktury nad 50 tis. Kč bez DPH, v souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb., zveřejňovány na Informačním systému registru smluv (ISRS) - internetová adresa https://smlouvy.gov.cz.

Pro zadávání objednávek a smluv se nejprve přihlašte.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).